Postępowanie zakupowe nr NZLD 205/05/22 na zakup podrozjazdnic strunobetonowych.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w ramach realizacji zadania: „Kompleksowej wymiany rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 stacji Pobiedziska na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa”

 

Termin dostawy: 30.06.2022

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 07.06.2022 godzina 10:00.