Postępowanie zakupowe nr NZLD 207/05/22 na zakup 5 640 szt. podkładów PS/94/60E1

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w ramach realizacji zadania: „Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Gniezno-Wydartowo”

 

Termin dostawy: wrzesień 2022

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 07.06.2022 godzina 10:00.