Postępowanie zakupowe nr NZLD/197/05/22 na zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce na linii kolejowej 353 na odcinku Gniezno – Wydartowo szyn kolejowych 60E1 o długości 120 m w ilości 6840 mb.

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Gniezno-Wydartowo”

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.06.2022 r. godzina 10:00.