Postępowanie zakupowe nr NZLD/224/07/22 na Zakup wraz z dostawą 100 szt. szyn 49 E1 – 30 m oraz 100 szt. szyn 60 E1 – 30 m w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź.

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą do stacji Krzyż Wlkp. materiałów w ramach realizacji zadania:

 

„Zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce szyn w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź”

 

 Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.07.2022 r. godzina 10:00.