Postępowanie zakupowe Remont mostu kolejowego nad rzeką Wartą w km 110,586 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice tor nr 2 NZLD 171/02/22

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Remont mostu kolejowego nad rzeką Wartą w km 110,586 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice tor nr 2” o numerze NZLD 171/02/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.02.2022 godzina 10:00.

Transport materiału po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji dostaw: od wystawienia zamówienia do 30.07.2022