Postępowanie zakupowe - Wykonanie robót branży SRK i elektroenergetycznej w ramach zadania pn.: „Elektryfikacja i zmiana funkcji toru nr 9, połączenie toru nr 3 z torem 5b i zabudowa EOR na stacji Gądki w km 185,341 na linii kolejowej nr 272”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót branży SRK i elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania pn.: „Elektryfikacja i zmiana funkcji toru nr 9, połączenie toru nr 3 z torem 5b i zabudowa EOR na stacji Gądki w km 185,341 na linii kolejowej nr 272””

Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 07.05.2024r.

 

Informacja o wynikach postępowania

 

3. WZ po zmianach 30.04.2024

Pytania i odpowiedzi

3. Ogłoszenie

3.0. Warunki Zamówienia

3.1. Zał. 1 Formularz ofertowy

3.2. Zał. 2 Zakres postępowania RCO

3.3. Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

3.4. Zał. 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

3.5. Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

3.6. Zał. 6 Wzór umowy

3.7.1 Zał. 7 Dokumentacja - PWA Gądki - v1.1

3.7.2 Zał. 7 Dokumentacja - PWA Gądki - v1.1

3.8. Zał. 8 OPZ