Postępowanie zakupowe zakup materiałów wraz z dostawą naprawa izolacji na moście lk 9 NZLA 242/10/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Naprawa izolacji na moście w km 14,290 linii kolejowej nr 9” NZLA 242/10/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.10.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.