Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin NZLD 196/05/22/NZL

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II Etap” o numerze NZLD 196/05/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 03.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.