Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Rewitalizacja sieci trakcyjnej Wieliszew LK010 NZLA 227/08/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:„Modernizacja sieci trakcyjnej w torze nr 3 st. Wieliszew LK010”
NZLA 227/08/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.08.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.