Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: „Wymiana szyn na szlaku lk 358 Czerwieńsk - Zbąszynek" NZLD 182/03/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem szyn kolejowych na szlaku lk 358 Czerwieńsk - Zbąszynek” o numerze NZLD 182/03/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 23.03.2022 godzina 10:00.

 

Długość pojedynczej szyny musi wynosić 120 m lub 210 m

Termin realizacji dostaw będzie ustalany z kierownikiem robót i będzie obejmował okres od 2 połowy kwietnia 2022r.

Transport materiału po stronie Wykonawcy.