Remont główny wraz z wymianą nawierzchni torowej wiaduktu kolejowego linii nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie w km 46,487

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 81/208/0066/21/Z/O z PKP PLK „Remont główny wraz z wymianą nawierzchni torowej wiaduktu kolejowego linii nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie w km 46,487”.

Termin składania dokumentów: 22.10.2021 godzina 10:00