Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę „Sprzedaż odpadów polikwidacyjnych odzyskanych z likwidacji środków trwałych”.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 29.01.2024. godz.12:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w Ogłoszeniu.

Ogłoszenie