Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na "Zakup kruszyw o łącznej ilości 300 000 t, w okresie 01.02.2024 – 31.03.2025” NZLC 319/11/23.  

Prosimy o złożenie oferty do dnia 15.01.2024. godz.10:00. oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Warunki Zamówienia

Zał. nr 1 - Formularz cenowy NZLC_319_11_23

Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków