Zapytanie cenowe, zakup i dostawa materiałów, remont wiaduktu kolejowego w km 1,185 lk nr 45 NZLD 186/03/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów na remont wiaduktu kolejowego w km 1,185 lk nr 45” o numerze NZLD 186/03/22

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.04.2022 godzina 10:00.