Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla realizacji zadania prac remontowych schodów w km 40,966 lk 272

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie prac remontowych schodów wraz z zadaszeniem znajdujących się w przyczółku wiaduktu w km 40,966 linii nr 272 Kluczbork - Poznań Główny” NZLA 273/03/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10.03.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy