Naprawa przejścia pod torami w km 235,858 linii kolejowej nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice

 

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Sp. z o. o. 60-715 Poznań ul. Kolejowa 4

Zaprasza do udziału w postępowaniu zakupowym „Naprawa przejścia pod torami w km 235,858 linii kolejowej nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice  (stacja Leszno)” o numerze NZLE/118/06/21.

Termin składania dokumentów do 28.06.2021 godz. 10:00.

W załączeniu przesyłam wymagane dokumenty.

Udostępniamy oferentom projekty wykonawcze i przedmiar robót w celu dokładnego określenia charakterystyki materiału i poprawnego skalkulowania oferty.

 

SIWZ

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Załącznik 2

PW