Postępowanie na zakup wraz  z dostawą geosyntetyków w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022 Znak sprawy NZLB-160/12/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-052 ul. Mogileńska 10 G,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z negocjacjami „Na zakup wraz z dostawą geosyntetyków w terminie od 03.01.2022 do 31.12.2022.”

Termin składania dokumentów: 29.12.2021 godz. 10:00.