Postępowanie zakupowe na "zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych - elementy metalowe w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023. NZLB 250/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

„ na zakup wraz z dostawą akcesoriów nawierzchniowych – elementy metalowe w terminie od 02.01.2023 do 31.12.2023” NZLB 250/11/22.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 28.11.2022 godz. 11:00.