Postępowanie zakupowe nr NZLD/201/05/22 na Zakup wraz z dostawą 100 szt. szyn 49E1 – 30 m oraz 100 szt. szyn 60E1 – 30 m w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą do stacji Krzyż Wlkp. materiałów w ramach realizacji zadania:

„Zakup oraz dostawa wraz z wyładunkiem we wskazane przez zamawiającego miejsce szyn w celu utrzymania płynności robót na terenie IZ Zielona Góra, Poznań, Szczecin, Łódź”

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.06.2022 r. godzina 10:00.