Postępowanie zakupowe „Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem podtorza w ramach zadania pn.: Naprawa podtorza toru nr 1 i 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice odcinek od km 409,000 – do km 409,940 – Etap 1 i 2 lata 2023-2024”

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G. Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem podtorza w ramach zadania pn.: „Naprawa podtorza toru nr 1 i 2 linii nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice odcinek od km 409,000 – do km 409,940 – Etap 1 i 2 lata 2023-2024”.

 Termin składania ofert do godz. 9:00 dnia 08.08.2023r.

załączniki:

Ogłoszenie na stronę

Warunki Zamówienia

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Zakres postepowania RCO

Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania

Zał. 5 Wykaz robót budowlanych

Zał 6. Wzór umowy

Zał 7. OPZ

Zał 7. Zakres opis

Zał 8. Dokumentacja projektowa

Zał 9. LK3_STWIORB_04_K_Konstrukcje

Informacja o wynikach postępowania