Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów dla realizacji zadania remont przepustu w km 33,878 i 38,721 lk 272

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont przepustu kolejowego w km 33,878 i 38,721 na linii 272 Kluczbork – Poznań Główny” NZLA 272/02/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 06.03.2023 godzina 10:00

 

Transport materiału po stronie wykonawcy