Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont wiaduktu kolejowego lk 282 w km 102,579

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu wiaduktu kolejowego w km 102,579 linii kolejowej nr 282Miłkowice - Żary” NZLA 280/04/23

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 26.04.2023 godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg wskazań w Warunkach Zamówienia

 

Transport materiału po stronie wykonawcy

 

Załączniki: 

Warunki_zamówienia_NZLA_280

zał_1_formularz_cenowy

zał_2_oswiadczenie_o_spełnianiu_warunków

PW_LK_282_km_102.579_v.3

Rysunki