Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Modernizacja 2 obiektów inżynieryjnych na lk nr 357, wiadukt i most NZLD 212/06/22

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania:

„Naprawa bieżąca 2 obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 357 t.j. wiaduktu w km 94,436 i mostu w km 94,769 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu w 2022 roku” o numerze NZLD 212/06/22.

W celu dokładnego określenia  ilości i charakterystyki materiału w załączniku udostępniony Opis Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja materiału powinna być w szczególności zgodna z OPZ.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 17.06.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.