Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiału: Remont wiaduktu kolejowego w km 231,849 lk 014 NZLD 237/09/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont wiaduktu w km 231,849  w torze nr 1 i 2 na linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice” NZLD 237/09/22

Prosimy o złożenie oferty do dnia 12.10.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.