Rewitalizacja mostu w km 8,736 Legionowo – Tłuszcz” w ramach projektu „Prace na wybranych obiektach inżynieryjnych linii kolejowej nr 10

Data publikacji 06.05.2022r.

 

Termin składania ofert: 12.05.2022r. do godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert: 12.05.2022r. o godz. 09:15

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z dnia 01.04.2018r. dostępnym na stronie internetowej Spółki: images/design/pdf/Regulamin-spolek-zaleznych-ostateczna-26-03-18.pdf