Dostawa materiałów i urządzeń dla sterowania ruchem kolejowym i elektroenergetyki wraz z ich montażem i uruchomieniem dla realizacji robót na linii kolejowej nr 406” w ramach zadania pn.: „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku szczecin główny - Police” W RAMACH PROJEKTU „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

Dostawa materiałów i urządzeń dla sterowania ruchem kolejowym i elektroenergetyki wraz z ich montażem i uruchomieniem dla realizacji robót na linii kolejowej nr 406” w ramach zadania pn.: „Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku szczecin główny - Police” W RAMACH PROJEKTU „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

 

Data publikacji 14.04.2022r.

 

Termin składania ofert: 20.04.2022r. do godz. 08:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.04.2022r. o godz. 08:15

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z dnia 01.04.2018r. dostępnym na stronie internetowej Spółki: images/design/pdf/Regulamin-spolek-zaleznych-ostateczna-26-03-18.pdf