Postępowanie "Na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych w okresie 01.01.2023-31.12.2023"

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu ul. Mogileńska 10G.
Zaprasza do składnia ofert w postępowaniu „na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych w okresie 01.01.2023-31.12.2023.
Termin składania ofert 30.11.2022 godz.10:00