Postepowanie zakupowe w km 25,395 na linii 353 i 4 i przepustów na linii nr 281 NZLB-291/06/23

Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego „ Naprawa Bieżąca (N.B) -remont mostu w km 25,395 na linii 353 i 4 przepustów na linii nr 281 na terenie ZLK w Poznaniu”NZLB-291/06/23

Prosimy o złożenie oferty do dnia 19.06.2023. godzina 10:00 oraz zabezpieczenie dokumentów wg. wskazań w warunkach Zamówienia.

Załączniki:

WZ-291.docx

zal-nr-2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.docx

LK281-km127-754-Tom1-Projekt-wykonawczy.pdf

LK281-km127-754-Tom2-Specyfikacje-techniczne.pdf

KOSZTORYS-OFERTOWY-material-Wrzesnia.xlsx

Informacja o wynikach postępowania.docx