Wykonanie robót torowych i pomocnicza obsługa pociągu PUN w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo w km 77,257-82,950 na odcinku Prostynia – Żółwino

Data publikacji: 03.08.2021r.

Termin złożenia ofert: do godz. 9:00 dnia 11.08.2021r.

Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 11.08.2021r

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót branży torowej dla realizacji zadania pn. „Wykonanie robót torowych i pomocnicza obsługa pociągu PUN w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1 na linii nr 403 Piła Północ – Ulikowo w km 77,257-82,950 na odcinku Prostynia – Żółwino