Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w celu likwidacji ograniczeń prędkości pn. Modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 370 Zielona Góra — Żary km 40,746 wraz z rewitalizacją układu torowego na stacji Bieniów na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę robót

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania zakupowego mającego na celu udzielenie zamówienia na wykonanie robót torowych dla realizacji zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w celu likwidacji ograniczeń prędkości pn. Modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 370 Zielona Góra

 

3. SWZ

3.0. Ogłoszenie

3.1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3.2. RCO

3.3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

3.4. Załącznik nr 4 - Wykaz narzędzi

3.5. Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

3.6. Załącznik nr 6 do SWZ_PFU

3.6.1. Załącznik 2 do PFU - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

3.6.2. Załącznik 3 do PFU - wzory protokołów

3.7. Wzór umowy

3.8. Informacja o wynikach postępowania