Postępowanie o wyłonienie usługodawcy lk 1 km 246,853 NZLD-155/10/21

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kolejowej 4 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dostawy materiałów w ramach umowy nr 90/106/0144/21/Z/I z PKP PLK „Dokończenie budowy przejścia podziemnego w km 246,853 w stacji poraj na linii kolejowej nr 1”.

Termin składania dokumentów 05.11.2021 godzina 10:00