„Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej odcinkami wraz z robotami towarzyszącymi w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa na odcinku Gniezno – Wydartowo”.

 

Data publikacji: 14.10.2022

Termin złożenia ofert: 20.10.2022r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 20.10.2022 godz. 9:15