Postępowanie zakupowe zakup wraz z dostawą materiałów remont mostu lk 359 NZLA 246/11/22

 

Zakład Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą materiałów w ramach realizacji zadania „Remont mostu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 359 w km 38,373” NZLA 246/11/22

Postępowanie ma na celu wyłonienie usługodawcy na wytworzenie i dostawę konstrukcji stalowej

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 16.11.2022 godzina 10:00.

 

Transport materiału po stronie Wykonawcy.

 

Termin i harmonogram realizacji: od wystawienia zlecenia do 30.12.2022